Soms hebben wij een machtiging van u nodig om uw zaken naar behoren te kunnen behartigen. De overheid, bijvoorbeeld een gemeente, kan dat op basis van de Algemene wet bestuursrecht, verplicht stellen. Ook kunt u denken aan de situatie dat u ons te kennen geeft dat u liever niet zelf, in persoon, naar “die andere partij” toegaat. Dus als u erg opziet tegen een gesprek en/of een onderhandelingstraject met uw "tegenpartij". Of wanneer u gewoon door drukke werkzaamheden, niet aanwezig kunt zijn. Zo een machtiging geldt slechts voor de duur van de procedure. Dat wordt vastgelegd in de machtiging zelf. Ook wordt daarin precies opgenomen tot welke rechtshandelingen onze juridische praktijk na ondertekening door u, namens u bevoegd is geworden.
U wilt niet dat goedkoop duurkoop wordt? Dan raden wij u af om zelf een machtiging op te stellen. Dat kunt u met een gerust hart aan ons overlaten, wij hebben daar ervaring in. Ook komt het voor dat mensen onze praktijk willen machtigen om in hun plaats naar de zitting van de rechtbank te gaan. Dat kan wel, maar dat raden wij af. Jarenlange ervaring, op verschillende rechtbanken opgedaan, heeft ons dat geleerd. Wilt u daar meer over weten, vraagt u dat dan gerust!

 

Mocht zo'n zitting op een rechtbank u toch nog erg veel angst aanjagen, bedenkt u dan:  

"Juridische Praktijk Dieudonnee.....gaat met u mee!”

 

 

S5 Box

Login Form

Scroll Up